O Nas

 

Edukacja-Biznes-Nauka Polska sp. z o.o. (EBN Polska) jest firmą podejmującą w szerokim spektrum działania skierowane do przedstawicieli biznesu i nauki. Naszą ambicją jest stwarzać możliwości: rozwoju, współpracy, transferu wiedzy i technologii.

EBN HR jest działem EBN Polska zajmującym się działaniami nakierowanymi na zasoby ludzkie w przedsiębiorstwach. Oferujemy wysokiej jakości, indywidualnie dobierane szkolenia oraz rekrutację pracowników.

Jesteśmy dynamicznym zespołem oferującym kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw pozwalające zwiększyć ich efektywność gospodarowania.

EBN Polska skupia i współpracuje z osobami mającymi duże doświadczenie w optymalizowaniu zasobów ludzkich w organizacjach. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.