Poznaj naszych trenerów:

 

Piotr Borowski

Trener, psycholog, specjalista w dziedzinie treningu interpersonalnego, budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, inteligencji emocjonalnej i motywacyjnej, budowania zespołu.

Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszeni Edukacji Nieformalnej Meritum, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej w Krakowie. W życiu zawodowym zajmuje się również projektami badawczymi. Aktualnie obszar jego zainteresowań to kultura organizacyjna w polskich przedsiębiorstwach.

Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku edukacji formalnej kierował się ku pracy związanej z rozwojem osobistym. Od lat realizujący programy szkoleniowe głównie w obszarze rozwoju osobistego. Związany z sektorem szkoleniowym od 10 lat. Ukończył Akademię Treningu Interpersonalnego – szkołę trenera II stopnia PTP.   Swoją karierę trenera rozpoczynał pod skrzydłami Pracowni Psychologicznej Elżbiet Sołtys.

Maria Finogenow

Psycholog, trener, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest członkiem Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Łódź oraz członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu „umiejętności miękkich”. Tematyka prowadzonych warsztatów i szkoleń to m.in.: skuteczne rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, profesjonalna obsługa klienta, trening asertywności, wypalenie zawodowe, komunikacja interpersonalna, szkolenia integracyjne.

Kinga Kaszuba

Absolwentka studiów podyplomowych w ramach doradztwa zawodowego i polityki personalnej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów psychoedukayjnych, warsztatów dotyczących kształtowania umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych. Zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym w ramach opracowywania strategii działania na rynku pracy, modelowania ścieżek kariery, projektowania portfolio osób pracujących i poszukujących zatrudnienia.

Specjalizuje się w doradztwie, coachingu i pomocy psychologicznej online. Jest również specjalistą ds. realizowania programów outplacementowych, wykorzystania modelów intermentoringu i równości płci w grupach pracowniczych, zarządzania wiekiem w strukturach zróżnicowanych pokoleniowo, work-live balance oraz projektów w środowisku międzykulturowym. Autor artykułów i programów szkoleniowych. 

Kamil Kruszyński

trener2

Certyfikowany trener biznesu z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, PCM, IPMA, SCRUM – certyfikaty IPMA, APMG), kompetencji managerskich (min.: komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), ewaluacji projektów.

Prowadził i prowadzi zajęcia w ramach studiów MBA Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz studiów miniMBA Polsko Amerykańskiego Centrum Zarządzania PAM Center. Absolwent Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

Coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązania – absolwent programu The Art and Science of Coaching (Erickson College International oraz Wszechnica UJ) oraz CoachWise.

Współautor „Studium Zarządzania Projektami – metodyka Project Management” oraz przewodnika po zarządzaniu projektami w ramach projektu Virtual University of Public Administration.

Anna Leśnikowska-Jaros

Doświadczona i certyfikowana trenerka (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development MATRIK - Edexcel), psycholog biznesu oraz doradca ds. rozwoju zawodowego i osobistego.

Od ponad 15 lat pracuje w programach zatrudniania i rozwoju pracowników – rekrutacji i selekcji, oceny poziomu kompetencji (AC/DC) w oparciu o systemy kompetencyjne, szkoleń oraz indywidualnych spotkań rozwojowych typu Development Coaching.

Założyciel i koordynator łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Coaching i Mentoring Organizacyjny.

Absolwentka wydziału psychologii UŁ, o specjalizacji organizacji i zarządzania, doradztwa zawodowego oraz zdrowia. Ekspertka w obszarach: ZZL, planowania i zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, umiejętności managerskich, marketingu, NLP.

Maciej Marcin Rzepkowski

trener3

Certyfikowany coach organizacji ICI. Certyfikowany trener Brian Tracy International. Certyfikat z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q).

Manager i trener, praktyk z dużym doświadczeniem w budowaniu struktur i zarządzaniu zespołami, siłami sprzedaży i portfelem produktów. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących procesu sprzedaży (dla handlowców, doradców, a także  managerów, w tym budowa strategii, budowa struktur i zarządzanie sprzedażą),  efektywnej komunikacji interpersonalnej, prowadzeniu wystąpień publicznych, rozwoju osobistego i coachningu.

Długoletni pracownik międzynarodowych korporacji i dużych firm krajowych, w których pełnił funkcję m.in. managera produktu, managera sprzedaży, lidera projektów rozwojowych o zasięgu europejskich. Odpowiadał za prowadzenie szkoleń produktowych, prezentacji i szkoleń specjalistycznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Studiów Podyplomowych (Coaching) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (Wydział Nauk Społecznych) w Rzeszowie, oraz Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.

Konrad Schroeder

Od 2005 roku realizuje programy szkoleniowe z zakresu rozwijania umiejętności miękkich tworząc i wdrażając autorskie scenariusze szkoleniowe. Pracuje w oparciu o metody aktywnej edukacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa, zarządzania sobą w czasie i motywowania, a także szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Poza działalnością szkoleniową od lat czynnie działa w biznesie, dzięki czemu w pracy trenera wykorzystuje także osobiste doświadczenia. Dotąd pracował między innymi: w ogólnopolskim wydawnictwie, kilku firmach event'owymi, kierował poradnią promocji zdrowia, współtworzył i realizował kampanie społeczne oraz ogólnopolskie zawody sportowe. Aktualnie jest także właścicielem prywatnej szkoły muzycznej.

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: doradztwo zawodowe i zarządzanie w organizacji), Szkołę trenerów: Laboratorium Edukacji i Psychoterapii Justyna Jałocha – „Studium treningu psychologicznego: trener umiejętności psychospołecznych” oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menadżerskiej „Coaching w życiu i biznesie”